usuzováníMyšlenkový proces, v němž se z přijatých výroků dochází k novému, ještě nepřijatému výroku (deduktivní usuzování) nebo k zvětšení míry jistoty o jiném výroku, který již byl v určitém stupni přijat (induktivní usuzování). V širším pojetí myšlení jedna ze dvou základních složek myšlenkových aktivit (usuzování, imaginace), zahrnující chápání vztahů, řešení problémů a tvořivé myšlení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: produktivní myšlení.

Reklama: