Ústřední rada odborůÚRO – centrální orgán Revolučního odborového hnutí, řídící jeho činnost mezi všeodborovými sjezdy. Historicky vznikla v době nacistické okupace (na přelomu let 1943-1944) jako vrcholný orgán ilegálního revolučního odborového hnutí, formujícího se uvnitř legálních protektorátních odborových ústředen. Roku 1944 navázala ÚRO kontakty s odbojovou organizací Rada tří a koncem roku 1944 i se IV. ilegálním ústředním vedením komunistické strany. Na začátku roku 1945 bylo vytvořeno užší pracovní prezídium ÚRO, jehož vůdčími osobnostmi se stali E. Erban a J. Knap. Současně ÚRO vypracovala program, v němž vytyčovala úkol vytvářet krajské a okresní odborové rady a tříčlenné závodní rady a podílet se na aktivizaci odbojového hnutí. Dne 1.5.1945 se v Praze konalo 1. plenární zasedání ÚRO jako centrály budoucí jednotné odborové organizace. ÚRO se rovněž podílela na přípravách a řízení Květnového povstání českého lidu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Emilian Hamerník.

Reklama: