Ústředí lidové umělecké výrobyÚLUV, výrobní organizace založená dne 27.10.1945 v Praze, reorganizovaná v roce 1957. Hlavním posláním je péče o uchování a rozvoj lidové rukodělné výroby a výzkum a propagace lidového umění. Kromě základní výrobní složky, která je tvořena řadou výrobních dílen i domácích výrobců, zahrnujé ÚLUV složku vývojovou, zabývající se přizpůsobováním lidové výroby současným potřebám, výzkumně dokumentační, zpracovávající historický materiál, a složku obchodní, jejímž úkolem je prodej výrobků ve vlastních specializovaných prodejnách Krásná jizba.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Jan Kotík.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: