Uri

MapaMísta a oblasti
[Úri], kanton ve středním Švýcarsku. Rozlohohou zabírá 1076 km2, 33600 obyvatel (1984), kantonálním městem je Altdorf. Je to zemědělský kanton s údolím řeky Reuss a částí Vierwaldstättského jezera. Průmysl energetiky. Výzmaný je zde turistický ruch. Území dnešního kantonu Uri věnoval v roce 853 král Ludvík II. ženskému klášteru v Curychu. Do roku 1172 vládli v Uri Lenzburgové, poté Zähringenové. V roce 1231 (znovu v roce 1274) obdřzelo obyvatelstvo říšskou svrchovanost. Proti habsburskému nebezpečí uzavřel Uri v roce 1291 spolu s Unterwaldenem a Schwyzem tzv. Věčný spolek. Reformace se Uri nedotkla. Město Altdorf bylo v 16.–17. století sídlem apoštolské nunciatury u švýcarského spříseženectva. V letech 1798–1803 bylo území součástí kantonu Waldstätten. Jako tradičně katolická a konzervativní oblast byl Uri členem Sonderbundu. V roce 1888 přijata s úpravami dodnes platná ústava, v roce 1971 zde bylo uděleno volební právo ženám.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Sarnerbund, Sonderbund, spříseženectvo švýcarské.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: