Týnský chrámNáboženství

V Praze (Panny Marie před Týnem), původně (12. století) románský špitální kostel zahraničních kupců, v 2. polovině 14. století vystavěn trojlodní chrám jako hlavní farní kostel Starého Města pražského, z 80. let 14. století zachována Kalvárie, (tyrnpanon severního portálu), patrně dílo parléřovské hutě. Od 2. poloviny 14. století (K. Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže) do začátku 17. století sehrál významnou roli v českém náboženském a politickém vývoji. Roku 1427 se stal farářem J. Rokycana, v letech 1448–1466 byl Týnský chrám de facto Rokycanovým katedrálním kostelem a centrem utrakvismu. Po nástupu Jiřího z Poděbrad na český trůn byla dokončena dostavba dvouvěžového průčelí, byly na něm umístěny velký pozlacený kalich (protestovala proti tomu papežská kurie), nápis Veritas dei vincit (Pravda boží vítězí) a mramorová socha Jiřího z Poděbrad (1626 byla tato výzdoba nahrazena katolickou mariánskou symbolikou). Roku 1601 byl v Týnském chrámu pohřben Tycho Brahe. Od roku 1609 luteránský, od roku 1620 katolický. Za saského vpádu roku 1632 byly v Týnském chrámu pohřbeny hlavy některých českých pánů popravených při Staroměstské exekuci. Týnský chrám je součástí národní kulturní památky Staroměstské náměstí.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 6. 2024
Autor: -red-