TvrdohlavíVýtvarné umění
Umělecká skupina založena dne 3.6.1987. První informace o založení skupiny se objevuje na výstavě Tvrdohlaví v Lidovém domě v Praze. Skupina Tvrdohlaví byla založena s jistou okázalostí a o založení byly informovány oficiální instituce, tj. Svaz výtvarných umělců. Členové skupiny tím vyjadřovali jasnou představu o svém zakotvení ve společnosti. Radikálně odmítali být součástí sekundární společnosti – politické opozice, undergroundu, zejména pro její výlučnost a pro jistá ideová omezení svobodného uměleckého tvoření, která příslušnost k politické opozici v sobě zahrnovala. Demonstrovali vůli žít, tvořit a komunikovat ve společnosti nevýlučné, primární a to bez ústupků politické moci ale také bez aktů politickou moc provokujících. Slabost a bezradnost režimu na konci 80. let, a všeobecné uvolnění jim umožnilo uskutečnit tento pokus. V 70. letech, v době normalizace, umělecké iniciativy jako Plastic People of the Universe takovou možnost volby neměly. Tvrdohlaví byli přijati i oficiálními orgány rozpadávajícího se lidově demokratického zřízení. Dne 29.3.1989 byli Tvrdohlaví vyznamenáni cenou Bílá vrána, kterou uděloval časopis Mladý svět, oficiálně vydávaný časopis, který se ale stavěl v rámci možností k režimu kriticky. Toto sbratření skupiny s oficiálními orgány komunistické vlády bylo některými lidmi kritizováno, nicméně následné založení skupiny 12.15, pozdě, ale přece, která sdružila umělce o generaci starší, vyjadřovalo převládající pochopení a souhlas s politickým a morálním postojem Tvrdohlavých. Po stránce výtvarné byla skupina Tvrdohlavých nejednotná, stejně jako značně rozdílné byla i povahová a kulturní orientace členů. Soudržnost skupiny zajišťovalo společné ideové pojetí a hlavně přátelská tvůrčí umělecká atmosféra a značná tvůrčí energie a vůle všech členů. Skupina byla zrušena dne 19.11.1991. V roce 1999 byla skupina znovu založena za účelem přípravy retrospektivní výstavy Tvrdohlaví IV ve Valdštejnské jízdárně v Praze a dne 12.10. 2000 otevřel Václav Marhoul galerii Tvrdohlavých v pražském paláci Lucerna. Členové skupiny – František Skála, Jaroslav Róna, Michal Gabriel, Petr Nikl, Stanislav Diviš, Stefan Milkov, Čestmír Suška, Zdeněk Lhotský, Václav Marhoul.

Datum vytvoření: 18. 5. 2007
Datum aktualizace: 23. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Čestmír Suška, František Skála, Jaroslav Róna, Petr Nikl, Stanislav Diviš, Stefan Milkov, Václav Marhoul, Zdeněk Lhotský.

Reklama: