Stanislav DivišVýtvarné umění
*20.11.1953 (Kutná Hora), český malíř a hudebník. V letech 1982-1985 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Prošel řadou zaměstnání (kreslič na vykopávkách, průvodce v muzeu, závozník v pivovaru a další ). Jako malíř nastoupil na scénu českého umění až v 80. letech. Rovněž se zabýval aktivně hudbou, byl vedoucí hudební skupiny Krásné nové stroje. Dne 3. června 1987 spoluzaložil ve Slovanském salónku Obecního domu v Praze uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Stanislav Diviš je malířem, protože v celém jeho díle je jako prvotní zájem o barvu. Jeho tvorba je a byla výrazně programová a procházela různými etapami. Dá se roztřídit do tří velkých skupin. První skupinu představuje řada ranných abstraktně geometrických obrazů inspirovaných krajinou z období 1984-1987 a velká série obrazů s biblickými motivy z roku 1987. Druhá skupina obrazů souhrně označovaných jako vědecký realismus z období 1988-1997 tématicky čerpají z nejrůznějších oborů. V roce 1998 je vědecký realismus nahrazem realismem dislektickým, poskytujícím základ třetí velké skupině obrazových cyklů. To je cyklus Traja z pekného páru a početné série obrazů Dva světy, z nichž některé znich tvoří výstavu ve foyeru Městského divadla v Kolíně. Dislektický realismus je výsledkem úmyslné konfrontace dětské kreativity a výtvarné intuice a dospělé poučené estetiky. Prostřednictvím prací z cyklu Dva světy sahá Diviš na ztracený svět svého dětství. Aplikuje sice schopnost jiného vnímání reality, ale vše přes síto výtvarné praxe a zkušenosti bez dětského emocionálního prožitku. O roku 1996 je zaměstnán na pražské Akademii výtvarných umění jako pedagog.

Datum vytvoření: 23. 5. 2007
Datum aktualizace: 23. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Tvrdohlaví.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: