tvoření slovJazykověda

Kkmenosloví – součást gramatiky, nauka o vzniku nových slov slovotvornými postupy: odvozováním (derivace) pomocí afixů (předpon: pře – krásný a přípon: tříd - ič – ka), prostou změnou tvaroslovného zařazení (zlý – zlo, zle); skládáním (kompozice), tj. spojováním dvou nebo více slovních základů (červenobílý); spřahováním, tj. splynutím samostatných slov v spřežku (kolemjdoucí; přechodem slovních druhů (konverzekolem: příslovce, předložka), zkracováním (abreviace), kterým vznikají zkratky a zkratková slova (Sazka – sázková kancelář). Slova se zřetelnou slovotvornou stavbou (odvozená v širším smyslu) se nazývají popisná (motivovaná), slova bez takové stavby (neodvozená v širším smyslu) se nazyvají značková (nemotivovaná).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 12. 2023
Autor: -red-

Reklama: