afixJazykověda

[Latina], jazykový morfém připojovaný na rozličných místech k jinému, základnímu tvaru slova; rozlišuje se a) afix slovotvorný, derivační b) afix ohybací, flektivní nebo relační. Afix se dělí na sufixy (přípony), prefixy (předpony) interfixy a infixy.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: afigující jazyky, aglutinační jazyky, analytické jazyky, infix, tvarosloví, tvoření slov.