tritiumChemické prvky
[latina < řečtina], T, 3H, radioaktivní izotop vodíku, relativní atomová hmotnost 3,016, poločas rozpadu 12,26 let. Tritium bylo objeveno roku 1934. Ve stopách je obsaženo v atmosféře. Připravuje se uměle v jaderném reaktoru, například ostřelováním lithia neutrony. Tritium se používá v náložích termonukleárních bomb. Perspektivně má být využito jako jaderné palivo v termonukleárních energetických reaktorech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 3. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: T.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: