třetí stavNeprivilegované obyvatelstvo Francie v 15.–18. století Na shromáždění generálních stavů byl reprezentován především buržoazií, která usilovala o politická práva a zrušení stavovských privilegií. Později se i v jiných zemích označení třetí stav užívalo pro buržoazii na rozdíl od šlechty a duchovenstva. – Termín poprvé doložen v souvislosti se zasedáním generálních stavů v Tours v roce 1484, proslaven politickým spisem E. J. Sieyèse Co je třetí stav.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Emmanuel Joseph Sieyès, generální stavy, Katolická liga.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: