třeníFyzika
Fyzika, frikce – odpor působící proti vzájemnému pohybu dotýkajících se těles. Tření smykové vzniká u tuhých těles klouzajících po sobě, je úměrné síle přitlačující tělesa na sebe a součiniteli tření, závislém na drsnosti povrchu a vlastnostech materiálu. Snižuje se mazáním. Tření valivé vzniká při valení tělesa (například kola) po podložce deformací tělesa a jeho ptilnutím k podložce. Tření vnitřní viz viskozita.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Charles Augustin de Coulomb, odpor potrubí, zlaté pravidlo mechaniky.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: