TímúrovciAsie

[Týmúrovci], středoasijská dynastie vládnoucí v letech 1370–1506 v Transoxanii, Chorásánu a Chorezmu. Zakladatelem Tímúr, po jehož smrti a bojích, o hegemonii vznikly státy jeho synů Šáhrucha (vládl v letech 1409–1447) v Chorásánu (hlavní město Herát) a Ulug-bega v Chorezmu. V roce 1447 zdědil Ulug-beg i Chorásán, po jeho smrti 1449 a bojích o následnictví s koncem 15. století začal stát Tímúrovců rozpadat; území dobyto Šajbánovci (roku 1494 Transoxanie, roku 1500 Fergana – vyhnán Bábur, roku 1506 Chorásán). Za vlády Tímúrovců rozkvět umění (malířství, kaligrafie), architektury a vědy (astronomie, matematika).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 6. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Kábul, mongolské výtvarné umění, Tímúr.