TesovéEtnografie
Nilotská národnost ve východní Ugandě, asi 600000 osob. Byli kočovní pastevci, od 18. století usedlí zemědělci. Věřící jsou křesťané, udržují se zbytky původního animistického náboženství. Jazykově patří mezi nilotské (šarinilská větev nilosaharské rodiny).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 11. 2006
Autor: -red-