nilosaharské jazykyAfrika
[Nylosaharské], jazyková rodina v Africe v historicko-geografické oblasti Súdán; dělí se na čtyři větve: a) jazyky severního regionu na pomezí Sahary; b) jazyky východního regionu na súdánsko-etiopském pomezí; c) šarinilské (nilotské) jazyky; d) jazyky centrálního Súdánu. Většinu nilosaharských jazyků užívají jen malá etnika, nejrozšířenějšími jsou luo, dinka, kanurijština a songhajština (celkem přes 1 milión mluvčích, kanurijština a sonhgajština slouží i jako jazykové mezietnické komunikace).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Niloti, Núbijci, Nuerové, Songhajci, Tesové, Turkanové.

Reklama: