termonukleární reakceJaderná fyzika

Termonukleární syntéza – slučování lehkých atomových jader v jádro těžší, při němž se uvolňuje značné množství energie. Například při srážce deuteronu a tritónu vzniká jádro helia a uvolní se energie 17,6 MeV. Ke vzniku termonukleární reakce je třeba vysoké energie, aby byla překonána elektrostatická odpudivost jader. Skupina termonukleárních reakcí může tvořit cyklus produkující energii.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: atom, gravitační kontraktace, neutrinová astronomie, Praslunce, Slunce, syntéza.