tepelné zpracování kovůTepelný pochod, při kterém se ohřevem zlepšují vlastnosti kovových materiálů a výrobků, aniž se mění jejich tvar. Materiál se ohřívá pod teplotou tání a pak se ochlazuje. Podle pracovního postupu a požadovaného výsledku jsou tyto hlavní druhy tepelného zpracování kovů: a) žíhání, b) kalení, c) popouštění. Kombinace kalení a popouštění na vyšší teploty se nazývá zušlechťování. Kalí a popouští se v kalírnách ve vhodných pecích a kalicích lázních. Kombinace tvrdého povrchu s houževnatým jádrem se dosáhne povrchovým kalením, popřípadě chemicko-tepelným zpracováním, při němž se záměrně mění chemické složení povrchu předmětů, například součásti z oceli se cementují, nitridují, kyanují. U některých neželezných slitin se pevnost zvyšuje vytvrzováním.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: