Teotihuacán[Teotyuakan], rozsáhlá archeologická lokalita na severovýchod od města Mexika. Byl to první vyspělý městský soubor na americké pevnině – kultovní, správní, obchodní i obytné centrum. Byl vybudován plánovitě (ve třech fázích asi mezi 2. století př.n.l. a 3. století n.l.) na symetrickém půdorysu. Osou je 2 km dlouhá Cesta mrtvých, ceremoniální jádro zahrnuje Sluneční a Měsíční pyramidu s chrámy na vrcholových plošinách, divadla, hřiště pro obřadní hry, freskami zdobené chrámy a paláce, též Quetzalcoatlův chrám s kamennými hlavami božstva po obvodu. Jádro města bylo obklopeno obytnými a řemeslnickými čtvrtěmi a tržišti. Město zaniklo kolem roku 650. Hlavním motivem výzdoby je opeřený had, průčelí a balustrády zdobeny vystupujícími polychromovanými hlavami s obsidiánovýma očima. Obyvatelé Teotihuacánu neznali kovy, nahrazovali je obsidiánem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Monté Albán, stavebnictví, toltécká kultura, Xochicalco.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: