teorie elitFilozofie

Filozoficko-sociologická koncepce o zvláštním poslání a výjimečné společenskopolitické a intelektuální aktivitě elit, tj. nepočetných privilegovaných vrstev společnosti, a pasivitě ostatních, zejména lidových mas. Teorie elit se liší způsobem zdůvodňování elit. Biologická teorie, zdůrazňující biologii, především genetické znaky, rozděluje lidi na vynikající a průměrné, plnohodnotné a méněcenné. Psychologická teorie vyzdvihují duševní kvality zakládající výjimečnost jedněch a zaostalost druhých. Psychoanalytické teorie vyvozují elity z různé schopnosti sublimovat pudovou energii a ze sklonů k dominanci. Sociálněpsychologické teorie vycházejí z rozdílů psychologie a společenských podmínek utváření osobnosti a charakteru. Technokratické teorie akcentují organizátorské schopnosti a zvláštní postavení vedoucích v „technostruktuřre“. Scientokratické teorie absolutizují úlohu vědy a vědců v tzv. postindustriální společnosti. V revizionistických teoriích vystupují jako elita různé skupiny inteligence. Všechny tyto teorie vycházejí z předpokladu takové přirozené nerovnosti lidí, která předurčuje nevyhnutelně dělení společnosti na elitu a masu a činí z elity hlavní faktor společenského pokroku. Odtud vyplývá domnělá oprávněnost nadvlády jedněch nad druhými. Teorie elit snižují masy na pasívní objekt, zbavují je pozitivní role v dějinném vývoji nebo jim připisují úlohu ryze destruktivní síly.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: elita.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: