telugská literaturaLiteratura
Historie, literatura, novoindická literatura psaná telugsky (v.t. drávidské jazyky). Vznikla v 9.–10. století na základě staroindické sanskrtské literatury, rozvíjela se pod vlivem hinduismu, hlavním literárním druhem byla poezie. Zakladatel klasické telugské literatury je Nannaja Bhatta (11.st.), který přeložil část Mahábháraty a napsal první mluvnici telugštiny. Po něm vynikli v adaptacích sanskrtských předloh zejména Tikkana (*1230 – †1300) a Errapreggada (*1280 – †1350), kteří dokončili zkracování Mahábháraty, a Bamméra Pótana (*asi 1405-1450 – †1480), propagátor náboženských ideálů bhakti. Lyrickoepická poezie Šrínáthy (*1365 – †1440) a didaktická poezie Vémany signalizují přechod k národní tematice. Od přílišného vlivu sanskrtské poezie se telugská literatura oprostila v 16. století (Kršnadéva Rája), kdy se obohatila formálně i tematicky (Pingali Súranna). Za politického úpadku v 17. až 18. století dosáhlo výraznějších kulturních hodnot divadlo, čerpající z bohatého folkIóru. Britská kolonizace v 19. století podnítila vznik osvícenských tendencí provázených úsilím o společenské reformy, zejména odstranění kastovnictví. Jejich uměleckou platformou se stala především próza (T. K. Vfrasélingam, *1848 – †1919). Začátkem 20. století s rozmachem národně osvobozeneckého hnutí nastal rozkvět literatury. Romantické a vlastenecké lyriky, založené na folklórní tradici (G. Appáráo, *1861 – †1915), pod vlivem R. Thákura a anglických romantiků sociálního románu (Unnava Lakšminárájana, *1877 – †1958) a divadla. Moderní telugská literatura čerpá mnoho podnětů z evropských literatur. V próze se prosadil realismus a psychologický román a novela (B. Krišna Ráo, *1918 – †1962; P. Padmárázú, *1915), v poezii revoluční romantismus poučený surrealismem a společensky angažovanou poezii (Šrí Šrí). Od 60.–70. let je pro telugskou literaturu příznačná tendence k uměleckému experimentu, hledáni nových forem a rostoucí zájem o sociální problémy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: novoindické literatury.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: