Tavinská republikaV Rusku u hranic Mongolska. Rozlohou zabírá plochu 170500 km2, žije zde 305510 obyvatel (2002), hlavně Tuvců a Rusů. Hlavní město je Kyzyl. Průmysl těžební (azbest, kobalt, kamenné uhlí), potravinářský, dřevařský, dřevozpracující, kožedělný, stavebních hmot. Chov ovcí, skotu, kožešinové zvěře. Pěstují se obilniny a krmné plodiny. Lodní doprava po Jeniseji. – První stopy osídlení pochází z paleolitu. Do poloviny 9. století n.l. součást turkického a ujgurského kaganátu, začátkem 13. století bylo území dobyto Mongoly, v 18. století Čínou. Roku 1912 byla svržena čínská nadvláda a roku 1914 byl přijat ruský protektorát. Dne 16.3.1918 ustavena sovětská moc (do roku 1921 trval boj s Kolčakovými oddíly). Dne 14.8.1921 byla vyhlášena Tuvinská lidová republika (do roku 1926 se nazývala Tannu-Tuva), dne 11.10.1944 byla přijata do svazku SSSR jako Autonomní oblast, od 10.10.1961 jako ASR v rámci RSFSR. V roce 1993 získala název Tuva.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Tuvci.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: