Tanger

MapaTandža – přístavní město v Maroku, administrativní středisko stejnojmenné provincie u Gibraltarského průlivu. Město bylo založeno koncem 2. tisíciletí př.n.l. foinickými kolonisty. V 1. století př.n.l. se stalo součástí římského impéria, v 5. století n.l. bylo dobyto Vandaly, v 6. století Byzancí a v 8. století Araby. Ve středověku byl Tanger jedním z hlavních hospodářských a kulturních center Maroka. Roku 1471 byl dobyt Portugalci a v letech 1471-1661 byl součástí portugalského království, v letech 1661-1684 pod svrchovaností anglický králů. Roku 1684 byl připojen k marockému sultanátu. Při dělení Maroka roka 1912 byl Tanger s okolím prohlášen za mezinárodní demilitarizovanou a neutrální zónu formálně pod suverénitou marockého sultána. Statut Tangeru byl upraven roku 1923 britsko-francouzsko-španělskou konvencí, na jejímž základě byl zřízen mezinárodní kontrolní výbor jako faktický reprezentant vládní a správní moci v Tangeru. V letech 1940-1945 byl Tanger okupován Španělskem, v roce 1945 byl obnoven jeho mezinárodní statut. V roce 1953 byl reorganizován mezinárodní kontrolní výbor za účasti Francie, Španělska, Velké Británie, USA, Portugalska, Itálie, Belgie a Nizozemska. Dne 29.10.1956 rozhodl tento výbor o zrušení mezinárodního statutu Tangeru k 1.1.1957 a o připojení města k Maroku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: marocké krize, Maroko.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: