symbolV umění se symbol vztahuje k významu uměleckého díla. V pojetí uměleckého symbolismu se uplatnily dvě značně rozdílné tradice. Jedna, vycházející z aristotelského pojetí symbolu jako metafory řeči, příznačná spíše pro starší umění, chápe symbolismus jako myšlení v obrazech. Zdůrazňuje podíl konvence a vypracovává ikonografické slovníky alegorií nebo esoterických symbolů a sociálně ideologických znaků. Druhá, vycházející původně z novoplatonismu, chápe symbol jako intuitivní názornou formu, která je víceznačná a v jádře iracionální. Od romantismu mělo toto pojetí silný vliv na utváření moderního umění. Expresívní umělecké symboly, inspirované často snovými obrazy, byly pochopeny jako příznaky vnitřních struktur psychického života. Dnešní umělec obvykle těží z obou zmíněných tradic a v napětí mezi nimi hledá symbolický záznam vztahů mezi jedincem a soudobým světem obraznou, esteticky účinnou formou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 1. 2020
Autor: -red-