světloElektromagnetické záření schopné vzbudit zrakový vjem. Zhodnocuje se měřítky lidského zraku. Z fyziologického hlediska, společný znak všech počitků a vjemů vznikajících prostřednictvím zrakového orgánu. Vlnové délky viditelné části elektromagnetického záření jsou v rozmezí asi 400 nm-780 nm. Zdroji světla bývají zpravidla tělesa s vyšší teplotou (tepelné zdroje), výboje v plynech, luminiscence. Tepelným zdrojem je například plamen, žárovka, výbojovým zdrojem například zářivka, luminiscenčním zdrojem například výbojky s baňkou pokrytou luminiforem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 9. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: světelná sekunda, vlnová teorie světla, zdroj světla, zdroj světla, zdroj světla, zdroj světla, zrak.

Reklama: