ŠumavaMísta a oblasti
Geomorfologický celek podél hranic České republiky s Německem a Rakouskem (Böhmerwald) v Šumavské hornatině; nejvyšší hora je Grosser Arber, 1456 m n.m., v České republice Plechý, 1378 m n.m. Plochá hornatina. Masívní trupové pohoří dlouhé asi 125 km, kerný a klenbový reliéf horských hřbetů s oblými suky na krystalických horninách moldanubika a žulách s rozlehlými zbytky zarovnaných povrchů v jádru pohoří. Severozápad a jihovýchod pohoří podélně rozčleňuje tektonicky založené údolí horní Úhlavy a Vltavy. Rozptýlené čtvrtohorní zalednění zanechalo ledovcové katy, jezera a četné skalní tvary mrazového zvětrávání. Člení se na Šumavské pláně, Železnorudskou, Trojmezenskou, Boubínskou a Želnavskou hornatinu a Vltavickou brázdu. Chráněná krajinná oblast, vyhlášená v roce 1962, zahrnuje celou Šumavu a část jejích podhůří, celkem 1630 km2, od roku 1991 byla Šumava vyhlášená Národním parkem, 685 km2 (největší v České republice). Oblast je zalesněna hlavně smrkem, na Boubíně je zachován zbytek původního porostu (Boubínský prales). Vyskytují se rozlehlé slati a rašeliniště, například Mrtvý luh a Jezerní slať, s typickou květenou a glaciálním reliktem – břízou trpasličí. Na území je 10 státních přírodních rezervací: Boubínský prales, Černé a Čertovo jezero, Jezerní slať, Buková slať, Mrtvý luh, Rokytské slati, Mlynářská slať, Trojmezná hora, Bílá strž a Lipka. Turistický oblast: Železná Ruda, Zadov, vodní nádrž Lipno.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bílá strž, Boubín, Boubínská hornatina, Boubínský prales, Černé a Čertovo jezero, Čertovo jezero, Churáňov, Dana Vávrová, Freistadt, Guntharius Vintíř, Javor, Javorník, Laka, Lysá, Mühlviertel, Nýrsko, Pancíř, Plechý, Plešné jezero, Prášilské jezero, Rokytská slať, Sokol, Šumavská hornatina, Šumavské pláně, Švarcenberský kanál, Svojše, Třístoličník, Trojmezenská hornatina, Trojmezná, Vidhošť, Vítkův kámen, Vltavická brázda, Železnorudská hornatina, Železnorudský průsmyk, Želivský vrch, Želnavská hornatina, Zlatá stezka.Reklama: