SúdánAfrika
Název pro rozsáhlou oblast v Africe mezi Saharou a tropickým pásmem u Guinejského zálivu a mezi Atlantským oceánem a Rudým mořem. Dělí se na Súdán východní (dnešní Súdánská demokratická republika), střední (přibližně dnešní Čad a Niger) a západní (Mali, Mauretánie a Senegal). Od 8. století existovaly v Súdánu státní útvary (Viz též staré africké říše). V 19. století se Súdán stal cílem francouzské a britské expanze. Roku 1898 se u Fašody (Kodoku) střetla francouzská a britská koloniální expedice, roku 1899 byla mezi Francií a Velkou Británií uzavřena dohoda o rozdělení střední Afriky: Velká Británie získala východní Súdán (Anglo-egyptský Súdán), Francie střední a západní Súdán, název Francouzský Súdán nesla v letech 1920 – 1958 jedna z francouzský kolonií v oblasti Súdánu, zahrnující území dnešní republiku Mali.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bahr al-Azrak.

Reklama: