Sahara

MapaPouště
Největší poušť na Zemi (7-9 milionů km2), v severní Africe kolem obratníku Raka mezi Atlantským oceánem a Rudým mořem. Na severu zasahuje k jižním svahům Atlasu a k pobřeží Středozemního moře, jižní okraj tvoří zhruba řeka Senegal, střední tok Nigeru, Čadské jezero a soutok Nilu s Atbarou. Povrch Sahary tvoří převážně plošina v nadmořské výšce 20 až 500 m, ve střední části horské masívy nad 3000 m nad mořem (Tibesti, Ahaggar), v nichž vystupuje na povrch krystalický masív prostoupený sopečnými výlevy. V Sahaře převažuje poušť skalnatá (hamada), štěrkovitá (serír) a oblázková (erg). Písečná poušť s přesypy (erg) zaujímá asi 1/5 rozlohy. Rozšířeny jsou i pouště hlinité (sebcha). Klima pouštní, suché, s ročními srážkami méně než 50 mm, často s víceletými bezsrážkovými obdobími. Časté písečné bouře. Průměrná teplota ledna 10°C, července až 37°C, denní amplitudy více než 30 °C. Epizodické řeky (vádí), na východě teče Nil, na jihu Niger. Na dně pánví se vyskytují bezodtoká, slaná vysychající jezera (šoty). Sporé suchomilné a slanomilné rostlinstvo. Život je soustředěn do oáz s artézskými studnami, kde se pěstuje palma datlová, obilniny a zelenina. Chov velbloudů. V Sahaře jsou známa ložiska ropy, zemního plynu, fosfátů, uhlí, rud železa a neželezných kovů. Obyvatelstvo tvoří Arabové, Tuaregové, Berbeři, černošské kmeny aj.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Afrika, al-Malghír, Antiatlas, Béchar, Čadské jezero, erg, hamada, kombovití, lev, Ouargla, poušť, staré africké říše, Súdán, Súdánci, súdánské jazyky, Tassili, Západní Sahara.