subjekt-objektové vztahyVztahy mezi subjektem a objektem. Dialektický materialismus vychází z existence objektu nezávislého na subjektu, zároveň však zkoumá subjekt i objekt v jejich jednotě. Objekt není abstraktním protikladem subjektu, protože subjekt aktivně přetváří, „zlidšíuje“ objekt. Základem jejich vzájemného působení je dějinná společenská praxe lidstva. Behaviorální, hlubinná psychologie zkoumá subjekt-objektové vztahy v rámci tzv. objektních teorií, zabývajících se přetvářením subjektu objektem na pozadí vztahu subjektu a vědomí v dialektické vazbě subjektu činnosti a činnosti subjektu. Viz také objektivní a subjektivní, vědomí a subjekt.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: objekt, vědomí a subjekt.