objektivní a subjektivníFilozofie
[Objetývní, subjetývní], filozofie, gnozeologické kategorie označující v marxistické filozofii rozdíl a spojitost toho, co náleží objektivní realitě a lidskému subjektu. Řešení vztahu objektivní a subjektivní závisí na odpovědi na základní otázku filozofie Objektivní je to, co existuje nezávisle na našem vědomí, dále objektivně pravdivý obsah našeho poznání. Subjektivní označuje aktivitu a poznání, jejichž nositelem je lidský subjekt jako společenská historická bytost. Každé poznání i každá praxe je subjektivní v tom smyslu, že je podmíněna vlastnostmi poznávajícího a jednajícího subjektu. Od subjektivnosti třeba odlišovat subjektivismus, který v poznání a praxi vybočuje z rámce objektivních podmínek a je v rozporu se zákonitostí pohybu objektivního světa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: subjekt-objektové vztahy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: