styl uměleckýJazykověda
Jazykový styl zahrnující slovesné projevy, které mají vedle obecné funkce sdělné i specifickou funkci estetickou. Jazykový styl umělecký, jenž je jednotným způsobem organizace jazykového projevu, tvoří s mimojazykovými složkami (tematickou, kompoziční, ideovou) vyšší jednotu – literární styl. Výběr jazykových prostředků a stylistických postupů závisí na ideových a uměleckých záměrech autora, podřizuje se specifickým strukturním zákonitostem díla a usiluje o aktivizaci všech potenciálních významových možností vyjádření.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: styl.