struktura jazykováOrganizace jazykového systému určená vztahy mezi jeho jednotkami. Někdy nebývá činěn rozdíl mezi termíny struktura jazyková a jazykovým systém. F. de Saussure užíval pouze termín jazykový systém. Struktura jazyková bývá také chápána jako organizace konkrétní jazykové jednotky, například se mluví o struktuře konkrétní věty (ve vztahu k parole), ale o syntaktickém systému češtiny (ve vztahu k langue). Viz také langue – parole.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: