strukturaChemie
Chemie, druh, počet a uspořádání atomů a vazeb v molekule látky. Struktura je úplně určena, jestliže je známo elementární složení molekuly (souhrnný vzorec), druh vazeb mezi atomy a jejich pořadí (konstituce), uspořádání atomů a vazeb vzhledem k pevné rovině v molekuly, pokud molekula obsahuje dvojnou vazbu nebo cyklus, a vzhledem k rovině zrcadlení, pokud molekula obsahuje chirální atom (konfigurace), a posléze je-li v molekule možná rotace kolem některé vazby, též uspořádání atomů a vazeb vzhledem k této rotaci (konformace).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: