konformace[Latina], prostorové uspořádání molekuly z hlediska vnitřní rotace kolem jednoduché kovalentní vazby C-C. Protože úhel rotace (torzní úhel) může nabývat libovolných hodnot, je i konformací (konformerů) u jedné sloučeniny neomezené množství. Významné konformace jsou ty, při kterých energie molekuly v závislosti na torzním úhlu prochází minimem nebo maximem. Konformace se znázorňuje tak, že uvažovaná vazba C-C je kolmá na nákresu a pohled na molekulu je ve směru této vazby. Například u ethanu jsou významné konformace: zákrytová (maximální energie) – horní a dolní vazby C-H jsou v zákrytu, a nezákrytová (minimální energie) – vazby C-H svírají úhel 60°. U 1,2-dichlorethanu záleží na vazbách C-C1. Konformace mají zvláštní názvy (syn, anti a gauche), u cyklických molekul (například cyklohexan) se při změně konformace deformuje celý cyklus.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: struktura.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: