středooceánský hřbetVýznačné elevace vysoké 2 – 3 km nad okolním oceánským dnem a široké až několik tisíc km, s centrálním riftovým údolím a příčně segmentované transformními zlomy. Středooceánské hřbety provázejí vždy styk dvou litosférických desek. V riftových údolích se tyto desky vzájemně oddalují za vzniku nové oceánské litosféry. Některé středooceánské hřbety mají v oceánu centrální polohu (Středoatlantský val). Viz také transformní zlom.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 8. 2006
Autor: -red-