Středoatlantský valStředoatlantský hřbet – podmořský hřbet esovitého tvaru táhnoucí se od severu k jihu celým Atlantským oceánem. Jeho šířka až 1500 km zaujímá asi třetinu šířky oceánu. Vyčnívá nad okolní oceánské pánve, místy i nad hladinu v podobě oceánských ostrovů (například Azory). Středoatlantský val je přerušen řadou příčných dislokací, podle nichž dochází k posouvání částí hřbetu do stran (rozpínání oceánského dna). V jeho ose se tvoří nová oceánská kůra.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Atlantský oceán, Gakkelův hřbet, Kleifarvatn, Romanche, středooceánský hřbet.

Reklama: