stratigrafieArcheologie, nejdůležitější metoda terénního archeologického výzkumu, odvozená z geologie. Spodní neporušená vrstva (tj. stratum) je starší než vrstva horní (vertikální stratigrafie). V praxi jde o jakékoliv střetávání vrstev (mladší hlubší hrob protíná starší mělčí objekt). Komparativní stratigrafie (porovnáním vrstev na různých nalezištích) umožnila vytvoření chronologického systému pravěku. Horizontální stratigrafie vychází z předpokladu, že dvě bezprostředně sousedící osady nemohly být současné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 11. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: archeologie, Aturia.

Reklama: