Strahovský klášterKřesťanské stavby

Klášter založený v blízkostí Pražského hradu v roce 1140 (neznámý konvent). Od roku 1143 sloužil jako sídlo první premonstrátské kanonie v Čechách. Na fundaci se podíleli nejdříve pražský biskup Jan I. (†1139), pak Vladislav II. se svou manželkou Gertrudou Babenberskou a olomoucký biskup Jindřich Zdík. Na místě Strahovského kláštera se nachází starší pohřebiště z 10. století (archeologický výzkum objevil jednoduché šperky podunajského typu a luxusní šperky odvozené od velkomoravských vzorů). Strahovský klášter byl vybudován jako rozsáhlý románský areál na vysoké umělecké úrovni (románská část kostela a klauzury dochována do výše 1. patra). Význam kláštera poklesl za husitských válek (v roce 1420 byl vypálen). Od konce 15. století pozvolná obnova, v období protireformace byl jedním z nejvýznamnějších premonstrátských konventů střední Evropy (J. Lohelius, K. z Questenberga). Později byl renesančně a barokně přestavěn. Díky známé knihovně nebyla kanonie zrušena ani za josefinských reforem v 18. století. Dnes je v něm umístěn Památník národního písemnictví. Strahovský klášter je Národní kulturní památkou.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Gotšalk, Jan Jakub Hartmann, Praha.