sověty[Ruština], sověty poslanců pracujících (do října roku 1977), sověty lidových poslanců – zastupitelské orgány státní moci v Sovětském svazu. Vytvářely výkonné, nařizovací a další jim odpovědné orgány, volily stálé komise a zřizovaly orgány lidové kontroly. Rozlišoval se Nejvyšší sovět Sovětského svazu, Nejvyšší sovět svazových a autonomních republik, krajský a oblastní sovět, sovět autonomních oblastí a autonomních okruhů, městské sověty, sověty rajónů, vesnické sověty. Všechny tvořily jednotnou soustavu orgánů státní moci. Byly voleny přímo obyvateli. Nejvyšší sovět na 5 let, místní na 2,5 roku. Sověty poprvé vznikly v době ruské revoluce v letech 1905–1907 jako volené orgány pracujících, stojící v čele revolučního boje. Za březnové revoluce roku 1917 se začaly vytvářet sověty dělnických a vojenských zástupců, na venkově sověty rolnických nebo kozáckých zástupců, které až do července roku 1917 představovaly v Rusku druhou státní moc vedle Prozatímní vlády. Po bolševické revoluci se sověty staly zastupitelskými orgány státní moci v RSFSR a posléze SSSR.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: britsko-sovětská smlouva 1942.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: