ruská revolucePrvní velké buržoazně demokratické hnutí v Rusku, reakce na vnitropolitické problémy a zejména na vojemské neúspěchy cara v rusko-japonské válce 1904–1905. Revoluce začala tzv. krvavou nedělí v lednu 1905, po níž následovala vlna stávek a nepokojů v hlavně centrech země. Všeruská generální stávka v říjnu 1905 donutila cara dne 30.(17.)10.1905 vydat tzv. Manifest 17. října, jímž přislíbil občanské svobody a svolání státní dumy. Vrcholem revoluce bylo prosincové ozbrojené povstání v Moskvě 1905, jež však bylo vládou potlačeno. V letech 1906 až 1907 byla zlikvidována i další revoluční vystoupení, v červnu 1907 byla rozehnána 2. státní duma a nastolena stolypinská reakce. Přes formálně konstituční režim zůstalo Rusko nadále absolutistickou říší, revoluce 1905–1907 však otřásla pilíři carského samoděržaví a připravila půdu pro budoucí revoluční vystoupení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: krvavá neděle, rusko-japonská válka, sověty.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: