Sofie

MapaMěsta a obce / Hlavní města
Bulharsky Sofija – hlavní město Bulharska a stejnojmenného okrăgu, na Iskăru, 167 km2, 1203680 obyvatel (2006). Politické, hospodářské, administrativní a kulturní středisko státu. Průmysl strojírenský, hutnický (neželezné kovy, železo), elektrotechnický, chemický, farmaceutický, gumárenský, dřevozpracující, nábytkářský, textilní, konfekční, porcelánu, sklářský, kosmetiky. Dopravní křižovatka, mezinárodní letiště. V okolí lázně. Chrám sv. Sofie, mešity (přestavěné), katedrála Alexandra Něvského. Moderní výstavba. Muzea, divadlo, galerie, knihovny, archívy, Bulharská Akademie věd, univerzita (založena roku 1888), aj. vysoké školy. Město založeno začátkem 2. století Římany na místě starší osady tráckého kmene Serdů a nazváno Serdíka (Ulpia Serdica, Colonia Ulpia Serdica), stalo se hlavně centrem římské provincie Dácie. V 5. století zničeno Huny, v 6. století obnoveno pod názvem Triadika Justiniánem. Začátkem 9. století dobyto Bulhary a pojmenaváno Sredec (Srědec), název Sofie, odvozený od zdejšího kostela sv. Sofie, užíván od konce 14. století. Roku 1382 dobyto Turky, v 16.–18. století po Istanbulu nejvýznamnější hospodářské a kulturní středisko osmanské říše na Balkáně. Od konce 18. století byla Sofie jedním z center bulharského osvobozeneckého boje, roku 1878 osvobozena ruskými vojsky a roku 1879 prohlášena hlavním městem Bulharska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: bulharské výtvarné umění, Dragoljub Mihailović, Eduard Zachariev, Filip Kutev, Stanislav Stratiev, Vitoša.

Sdílet: Facebook Twitter
Reklama: