Slovenský krasGeomorfologický celek na jihovýchodě Slovenska v Slovenském rudohoří; nejvyšší Jelení vrch, 947 m n.m. Členitá krasová vrchovina, kde jednotlivé planiny oddělují hluboké kaňony. Člení se na planiny Silickou, Koniarskou, Plešivskou, Zádielskou, Janovskou. Největší krasová oblast na Slovensku s povrchovými i podpovrchovými krasovými jevy. – Chráněná krajinná oblast, vyhlášená roku 1973, o rozloze 362 km2. Zahrnuje soustavu náhorních planin s typickými krasovými útvary, jedinečnymi ve střední Evropě. Počtem okolo 900 rostlin patří k druhově nejbohatším územím střední Evropy. Na území je 12 státních přírodních rezervací, jedno chráněné naleziště (Turniansky hradný vrch) a 9 chráněných přírodních výtvorů, například jeskyně Domica, Gombasecká a Janovská.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: Brázda, Domica, Domické škrapy, Gemerská pahorkatina, Horný vrch, Jasovská planina, Jelšava, Koniarska planina, Kostrová jaskyňa, Plešivec, Plešivská planina, Silická planina, Turňa, Turnianska kotlina, Zádielska dolina, Zádielska planina.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: