DomicaPřístupná jeskyně ve Slovenské republice v jižní části Slovenského krasu na jižním okraji Silické planiny jihovýchodně od Plešivce v triasových vápencích. Tvoří jeden celek s maďarským podzemním systémem Baradla. Říční jeskyně s dvěma průchodnými patry, svrchní suché, spodním protéká podzemní tok (Styx). Bohatá výzdoba, cenné archeologické nálezy. V neolitu byla osídlena lidem vytvářejícím malovanou keramiku vysoké úrovně. Objevena pak roku 1926, částečně zpřístupněna v roce 1932. Je dlouhá 5080 m, systém Domica-Baradla-Aggtelek celkem 21 km. Roku 1972 byla vyhlášena chráněným přírodním výtvorem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aggtelek, bukovohorská kultura, Silická planina.