slovanské jazykyEvropa
Větev indoevropských jazyků: západoslovanské (čeština, slovenština, dolní a horní lužická srbština, polština, kašubština, vymřelá polabština), východoslovanské (ruština, ukrajinština, běloruština), jihoslovanské (staroslověnština, bulharština, makedonština, srbochorvatština a slovinština). Společným základem slovanských jazyků byla praslovanština. Od 10. století se jednotlivé nářeční skupiny začaly osamostatňovat (různé hláskové změny, jako změny samohlásek, jejich délka, různý vývoj párové měkkostí souhlásek, přízvukové rozdíly a jejich funkce v mluvnické stavbě). Pojítkem zůstalo společné jádro slovní zásoby a základy mluvnice (charakteristický znak je flexe).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: český jazyk, imperfektum, makedonský jazyk, Slovinci, Srbové, Ukrajinci.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: