sloupový řádArchitektura
Souhrnné označení pěti antických arch. řádů, představujících podle jed notných tvarových a proporčních zásad ustálené obměny podpor a kladí v architrávovém systému; řecké sloupové řády jsou dórský, iónský a korintský, římské toskánský a kompozitní, od 15. století sloupové řády často pouze předstírají tektonickou skladbu, neodpovídající konstrukci stavby.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: