iónský řádArchitektura

Sloupový řád vyvinutý v maloasijské a atické formě, zachovávající klasické členění dórského řádu, patka sloupů je složena z plinthu, výžlabku a jednoho nebo dvou oblounů, dřík (někdy nahrazovaný karyatidou) je kanelován na plošku, hlavice se skládá z astragalu, echínu zdobeného vejcovcem, svinuté části (baltheus) s volutami abaku, pro nároží byla vyvinuta hlavice s volutami na dvou kolmých stranách, později i čtyřstranná s deformovaným abakem. Kladí bez vlysu nebo s průběžným reliéfem, s trojdílným horizontálně odstupněným architrávem a zvonovnicí zakončenou římsou.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: baltheus, hypotrachelion, kanelura, kompozitní řád, korintský řád, oculus, římské výtvarné umění, sloupový řád, voluta, voluta.