šířka spektrální čáryFyzika
Kvantitativně se vyjadřuje tzv. pološířkou spektrální čáry. Minimální šířka spektrální čáry je dána Heisenbergovým principem neurčitosti. Šířka spektrální čáry závisí na vlastnostech emitujícího či absorbujícího systému a typu interakcí, při nichž k rozšíření čáry dochází (například při interakci s elektromagnetickým polem k homogennímu rozšíření čáry), pod vlivem krystalového pole k nehomogennímu rozšíření čáry dojde k její tvarové deformaci. Také Dopplerův jev způsobuje nehomogenní rozšíření. V praxi je pozorovaná šířka spektrální čáry ovlivněna též vlastnostmi užitého monochromátoru. Viz také spektrum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2000
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: