SiónHebrejsky Sijjón – starověká palestinská pevnost na stejnojmenném návrší, původní pevnost Jebus, kolem 1000 př.n.l. dobyta Davidem, který ji učinil svým sídlem („město Davidovo“) a podle starozákonních textů do ní přenesl archu úmluvy a umístil ji v nově vybudovaném chrámu. Místo pak přejmenováno na Jeruzalém a jménem Sión označováno původní Davidovo sídlo s později postaveným Šalomounovým chrámem. V judaismu jméno Sión užíváno jako symbol oddanosti bohu a eschatologické pospolitosti „božího lidu“, tvořící střed světa, v křesťanské tradici jako alegorie nebeského Jeruzaléma s postavou Ježíše Krista-vykupitele ze Siónu, respektive jako metaforické označení církve.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: tofet.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: