silikátyKřemičitany – soli kyseliny křemičité, anorganické sloučeniny oxidu křemičitého SiO2. Základní stavební jednotkou silikátů je skupina (SiO4), skládající se z centrálního atomu křemíku a čtyř atomů kyslíku, seskupených v tetraedry. Čtyřstěny jsou v krystalové struktuře izolovaně nebo ve větších útvarech, vzniklých spojením základních tetraedrů prostřednictvím společného atomu kyslíku. Ve vodě se rozpouštějí pouze křemičitany alkalických kovů. Všechny křemičitany lze rozložit kyselinou fluorovodíkovou za vzniku fluoridu křemičitého SiF4 nebo reakcí s roztavenými alkalickými uhličitany. Výrobky složené hlavně z křemičitanů, přírodních nebo umělých (keramika, cement, sklo).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 11. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: alamosilikáty, alkalické kovy, Bowenovo reakční schéma, injektování, kamenina, lepidolit, mulový ranker, silikátová prefabrikace, struska, surová nivní půda, turmalíny, vermikulit.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: