sgrafito[Italština], rýsovaná malba – způsob nástěnné výzdoby vznikající proškrábáním svrchní bílé vrstvy omítky za vlhka do spodní barevné, zpravidla černé vrstvy. Vytvářené ornamentální i figurální vzory zdobí i člení architektonicky hlavní průčelí (řidčeji užívána v interiéru). Technika užívaná hlavně v zaalpské renesanci (patří k charakteristikám tzv. české renesance).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alois Martan, české výtvarné umění, František Podešva, Ladislav Čepelák, Milan Zezula, nástěnné malířství, rustika, slovenské výtvarné umění.