šestidenní válkaArabsko-izraelský konflikt, v arabském světě známý jako červnová válka (1967). V čele protiizraelské koalice stál Egypt, který chtěl odčinit porážku ze suezské války (1956). Na nátlak egyptského prezidenta Násira opustily Sinaj v květnu 1967 jednotky OSN, egyptská vláda se snažila vyprovokovat Izrael k ozbrojené akci a stupňovala akce proti němu. V Izraeli byl však pouze vyhlášen stav pohotovosti. Záminkou k válce se nakonec stalo uzavření přístupu izraelským lodím do Akabského zálivu (čímž byl zablokován izraelský přístav Ejlat). Izraelská vláda se poté rozhodla pro preventivní vojenský úder, do čela armády se postavil ministr obrany Moše Dajan. 5.6.1967 stovky izraelských letadel provedly překvapivý a dobře koordinovaný nálet na egyptská, syrská, jordánská a irácká letiště, kde s minimálními ztrátami zničila prakticky všechna arabská letadla. V téže době zahájila útok izraelská pozemní armáda, která postupně ovládla Sinaj, západní břeh Jordánu a Golanské výšiny. Velkým vítězstvím bylo obsazení Jeruzaléma. Arabská koalice se postupně rozpadla – 7.6. se Izrael dohodl na zastavení palby s Jordánskem, 8.6. se Izraelci dostali k Suezskému průplavu a na příměří přistoupil i Egypt. 10.6. byly zastaveny boje na všech frontách. Drtivé izraelské vítězství poškodilo egyptský nárok na vůdčí postavení v arabském světě, zkomplikovala se však i pozice Izraele, který se začal stále více dostávat pod vliv USA. Některých dobytých území (např. Sinaje) se Izrael později vzdal.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 6. 2007
Autor: mim

Odkazující hesla: Egypt, Jordánsko, opotřebovávací válka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: